Certifikáty

 

    Certifikát SCBPM-P: Profesionál procesného riadenia (Business Process Manager - Professional) - 1 zamestnanec,

     Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie verejného obstarávania z Úradu pre verejné obstarávanie SR,

     Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od Ministerstva školstva SR.