Referencie

 

BPM Consulting, s.r.o.
Spoluriešiteľ výskumno-vývojového projektu "Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu". 
Obdobie realizácie projektu: Roky 2009-2011.
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. (SAPRIA)
Organizácia a realizácia certifikačných školení na získanie certifikátu SCBPM - P (SAPRIA Certificate in Business Process Management Professional). 
Obdobie realizácie: Roky 2009-2010.
Obec Zlatá Baňa
Realizácia projektu vzdelávania č. DOP-SIA-2008/1.2.1/01 v častiach predmetu obstarávania “Prehĺbenie úrovne vzdelania a zvýšenia adaptability zamestnancov obce”.
Obdobie realizácie: Roky 2009-2010.
Obec Spišské Bystré
Realizácia projektu vzdelávania č. DOP-SIA-2008/1.2.1/01 v častiach predmetu obstarávania Školenie Rozvoj ľudských zdrojov” a “Školenie Program a projekty rozvoja obce.
Obdobie realizácie: Roky 2009-2010.
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Poradensko-konzultačné služby pri tvorbe procesného modelu virtuálnej organizácie. Vypracovanie návrhu a postupov informačnej podpory spoločných procesov subjektov virtuálnej organizácie pre Fakultu elektrotechniky a informatiky.
Obdobie realizácie: Rok 2008.
Mestská časť KOŠICE -BARCA
Vypracovanie projektu a podanie žiadosti v rámci výzvy Sociálne implementačnej agentúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny číslo DOP-SIA-2008/1.2.1/01.
Obdobie realizácie: Rok 2008.