Vzdelávanie

 
Manažérske kurzy
 
 
Profesijné kurzy
(na základe partnerskej zmluvy so Slovenskou asociáciou   procesného riadenia - SAPRIA) 
 
 
Procesné riadenie pre manažérov 
  
 
Základy procesného riadenia - Business Process Manager Basic (1)
 
 
Strategické riadenie a hodnotenie
výkonnosti (Balanced Scorecard)
 
 
Metodik procesného riadenia - Business Process Manager Advanced (2)
 
 
Efektívne riadenie nákladov a controlling
 
 
Profesionál procesného riadenia - Business Process Manager Professional (3)
 
 
Efektívna informačná podpora procesov
 
 
 
Online vzdelávanie a e-learning
 
 
 
E-government v prostredí regionálnej samosprávy
 
 
 
Tvorba a správa digitálneho obsahu
 
 

 
Legenda:
 
(1)       - Príprava na získanie certifikátu SCBPM-B
(2)       - Príprava na získanie certifikátu SCBPM-A
(3)       - Príprava na získanie certifikátu SCBPM-P.