Projekt MSP - MAXPODÚS

Zverejnené 30/11/2009 uživateľom AllProjects

 

Spoločnosť AllProjects, s.r.o. sa stala spoluriešiteľom projektu "Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu". Riešiteľom projektu je spoločnosť BPM Consulting, s.r.o., ktorá reagovala na výzvu Agentúry pre výskum a vývoj VMSP-P-0116-09.