Inovačný projekt „Vypracovanie vzorového procesného modelu MSP, poskytujúceho služby“

Zverejnené 24/02/2015 uživateľom AllProjects

Spoločnosť AllProjects, s.r.o., dňa 24. 2. 2015 úspešne dokončila realizáciu inovačného projektu „Vypracovanie vzorového procesného modelu MSP, poskytujúceho služby“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Oprávneným riešiteľom projektu bola profesijná organizácia Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.