O Spoločnosti

    Spoločnosť AllProjects, s.r.o., vznikla v polovici roka 2008, kedy sa začala etablovať ako poradensko - konzultačná firma a jej vznik bol okrem iného  aj odozvou na uplatnenie poznatkov a výsledkov vedecko-výskumnej činnosti Slovenskej asociácie procesného riadenia, o.z., ktorej je kolektívnym členom, v praxi. Vo významnej miere participuje aj na tvorbe metodiky procesného riadenia spolu s uvedenou asociáciou a zabezpečuje, resp. organizuje, aj po odbornej stránke, certifikačné školenia uvedenej inštitúcie. 
Začiatkom roka 2010 získala spoločnosť osvedčenie číslo MŠSR-2010-844/1452-1:11 o spôsobilosti  vykonávať výskum a vývoj od Ministerstva školstva SR, ktoré je platné na nasledujúcich šesť rokov.