Produkty

    Progresívne postupy, riešenia a služby v oblasti riadenia a v neposlednom rade aj výsledky vedecko-výskumnej činnosti umožnia našim zákazníkom a partnerom zvyšovať ich konkurencie schopnosť a dlhodobú prosperitu, odhaľovať rezervy a skryté prekážky ďalšieho rozvoja.

Uvedené riešenia a služby pozostávajú z:

  - riešení procesného riadenia (Business Process Management),

  - riešení strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti organizácií,

  - prípravy a realizácie projektov zo štrukturálnych a iných fondov SR,

  - vzdelávania v oblasti riadenia (manažmentu).

 

Pri realizácii riešení spoločnosť okrem štandardných softvérových nástrojov využíva aj výkonné softvéry na procesné modelovanie a hodnotenie výkonnosti procesov a organizácií ako celku.