Aktuality - AllProjects

Inovačný projekt „Vypracovanie vzorového procesného modelu MSP, poskytujúceho služby“

Zverejnené 24/02/2015 uživateľom AllProjects

Spoločnosť AllProjects, s.r.o., dňa 24. 2. 2015 úspešne dokončila realizáciu inovačného projektu „Vypracovanie vzorového procesného modelu MSP, poskytujúceho služby“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Oprávneným riešiteľom projektu bola profesijná organizácia Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.

Projekt PROBAZA

Zverejnené 30/12/2009 uživateľom AllProjects

Spoločnosť AllProjects, s.r.o. podala žiadosť o finančný príspevok v rámci výzvy Agentúry pre výskum a vývoj VMSP II-0007-09 na riešenie projektu "Znalostná a procesná báza najlepších postupov a riešení pre MSP" - PROBAZA.

Projekt MSP - MAXPODÚS

Zverejnené 30/11/2009 uživateľom AllProjects

 

Spoločnosť AllProjects, s.r.o. sa stala spoluriešiteľom projektu "Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu". Riešiteľom projektu je spoločnosť BPM Consulting, s.r.o., ktorá reagovala na výzvu Agentúry pre výskum a vývoj VMSP-P-0116-09.

Procesné riadenie 2009

Zverejnené 09/11/2009 uživateľom AllProjects

Slovenská asociácia procesného riadenia usporiadala vo Vrátnej doline pri Terchovej v dňoch 29.-30.10.2008 medzinárodnú odbornú konferenciu "Procesné riadenie 2009". Konferencia bola zameraná na procesné riadenie ako nástroj na zníženie dopadov hospodárskej krízy. Spoločnost AllProjects, s.r.o. sa podielala na organizácii konferencie.

Certifikačný kurz

Zverejnené 31/08/2009 uživateľom AllProjects

V dňoch 17.8. - 21.8.2009 sme v priestoroch Žilinskej univerzity pre Slovenskú asociáciu procesného riadenia zabezpečili kurz "Business Process Management - Professional". Úspešným absolventom bol vydaný medzinárodný akreditovaný certifikát SCBPM.

Zmluva o partnerskej spolupráci

Zverejnené 17/04/2009 uživateľom AllProjects

Podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci so Slovenskou asociáciou procesného riadenia o realizácia  vzdelávania manažérov a výkonných pracovníkov v oblasti procesného riadenia - Business Process Management (BPM).

Cenová ponuka

Zverejnené 12/12/2008 uživateľom AllProjects

Podali sme ponuku na základe oslovenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja pre zabezpečenie poskytnutia služieb s názvom: "Informačná podpora procesov a audit informačného systému Správy ciest KSK".

Procesné riadenie 2008

Zverejnené 24/10/2008 uživateľom AllProjects

Slovenská asociácia procesného riadenia usporiadala v Košiciach v dňoch 23.-24.10.2008 medzinárodnú odbornú konferenciu "Procesné riadenie 2008". Spoločnost AllProjects, s.r.o. sa podielala na organizácii konferencie.

Zápis spoločnosti do obchodného registra

Zverejnené 16/08/2008 uživateľom AllProjects

Zápis spoločnosti do obchodného registra.

Syndikovať obsah